Pirotherm

Pirobouw_Pirotherm-tekst

Het Pirotherm-systeem is een perfect isolatiesysteem voor alle soorten platte daken:  van kleine renovaties tot grootschalige nieuwbouwprojecten.

Het Pirotherm-systeem combineert de Pirotherm-isolerende mortel met EPS-platen tot een sterk isolerende afschotlaag voor platte daken, zowel voor nieuwbouw als renovatie.  Elke gewenste U-waarde (=isolatiewaarde) kan gerealiseerd worden.

Het Pirotherm-systeem vervangt drie onderdelen uit de klassieke dakopbouw: dampscherm, hellingsbeton en isolatieplaten, wat resulteert in een kortere uitvoeringstermijn en lagere kostprijs.

Het Pirotherm-systeem is de ideale ondergrond voor iedere dakdichting:
- zowel bitumineuze als synthetische
- zowel losliggend, partieel hechtend als volvlakkig hechtend
- zowel warm gelast als koud gekleefd

Perfect afschot

Het Pirotherm-systeem is een flexibel systeem waarbij zonder enig probleem een perfect meerzijdig afschot gecreëerd kan worden, onafhankelijk van de vlakheid van de ondergrond.

Het afschot voorkomt hinderlijke en schadelijke plassen en vormt de ideale basis zowel voor alle soorten dakballastlagen: grind, terrassen, groendaken, etc., als ook voor onbelaste daken.

Het geheim daarvoor zijn de in Pirotherm-mortel ingebedde EPS-platen met verschillende dikten.

pirotherm-left
pirothrm-left-1

Onbrandbaar dak

Pirotherm heeft een uitstekend brandgedrag.
Bij een dakbrand kan enkel de dakbedekking met eventuele ballastlaag beschadigd worden, het Pirotherm-systeem beschermt de onderliggende bouwelementen.

Deze belangrijke eigenschap heeft al meerdere gebouwen voor een ramp behoed bij een dakbrand. (cfr. artikels “Het belang van bewezen onbrandbaarheid” uit Dakenraad en “Pirotherm-systeem voorkwam een ramp” uit De Dakdekker)

Isolatiesysteem voor parkeerdaken

Dankzij de zeer hoge druksterkte van het Pirotherm-systeem is het systeem ook de perfecte isolatie voor de toepassing van parkeerdaken.  Alle denkbare afwerkingen zijn mogelijk: betontegels, beton, gietasfalt, etc.

Kwaliteitsgarantie

Om te garanderen dat elk plat dak perfect wordt uitgevoerd, wordt het Pirotherm-systeem exclusief door erkende uitvoeringsfirma’s , Thiers-Horizon nv en Eltherm, geplaatst.

Bovendien wordt het Pirotherm-systeem reeds 50 jaar geproduceerd en is het systeem ATG-gecertificeerd.

Perfecte dakisolatie

Koudebruggen zijn met het Pirotherm-systeem uitgesloten. Het geheel wordt namelijk naadloos en zonder onderbrekingen aangebracht.

Ook aanwerkingen aan koepels, dakranden, opgaande gebouwdelen,… zijn perfect realiseerbaar.

Technische specificaties

Pirotherm-mortel

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (λui):
0,12 W/m.K (λue): 0,14 W/m.K
- Volumegewicht (droog): +- 350 kg/m³
- Druksterkte fcm: > 0,8 N/mm²
- Dampdiffusieweerstandsgetal: 9
- Brandreactie: klasse A2 (EN 13501-1)

Pirotherm-systeem

onderstaande eigenschappen zijn afhankelijk van de toegepaste dikten van het systeem
- Elke gewenste R-waarde is mogelijk
- Oppervlakte massa: +- 25-45 kg/m² 
- Grote sterkte en stabiliteit: klasse D (EUtgb isolatie)
- Brandreactie: klasse Broof (t1) (EN 13501-5)