Geëxpandeerd vermiculiet

geexpandeerd

Vermiculiet is een natuurlijke delfstof, een magnesium-ijzer-aluminium-silicaat, die ongeveer 10 x in volume uitzet bij verhitting tussen 900 en 1200 graden. Dit proces van opwarmen waarbij de korrels “opgeblazen” worden, gelijkaardig aan het maken van popcorn, noemt expansie.

Het erts wordt op diverse plaatsen ter wereld in open mijnen ontgonnen: USA, Australië, China, Rusland, Zimbabwe, Zuid-Afrika, …

De bijzondere eigenschappen van geëxpandeerd vermiculiet zijn onbrandbaarheid en een groot absorptie- en isolatievermogen. Precies omwille van deze eigenschappen is het een belangrijke toeslagstof bij de productie van isolerende mortels. Daarnaast wordt geëxpandeerd vermiculiet ook toegepast als bodemverbeteraar, absorbens, toevoegmiddel in veevoeder, etc.

Toepassingen

Door de unieke eigenschappen van vermiculiet worden de korrels in verschillende sectoren gebruikt voor verschillende doeleinden.

In land- en tuinbouw, maar ook voor moestuinen wordt vermiculiet hoofdzakelijk toegepast als:
-            Bodemverbeteraar
-            toevoegmiddel in dierenvoeder

In de bouwsector wordt vermiculiet gebruikt als:
-            granulaat voor lichtbeton
-            toevoegmiddel in brandwerende cement- en gipspleisters
-            vulstof voor de kern van brandwerende deuren

In de industrie wordt vermiculiet gebruikt als:
-            verpakkingsmateriaal – schokdempend en absorberend
-            voor corrosieve en licht ontvlambare chemicaliën
-            absorbeerder voor gemorste vloeistoffen

geexpandeerd-1