Gerecycleerde EPS-korrels

Gerecycleerde_EPS-korrels2

Recyclage

Klimaat, duurzaam bouwen en het verkleinen van de afvalberg zijn vandaag de dag veelbesproken kwesties. Pirobouw recycleert reeds sinds 2001 EPS-afval, verzameld via recyclageparken, elektrohandelaars en de industrie. EPS is de afkorting voor Expanded PolyStyrene, geëxpandeerd polystyreen, in de volksmond vaak piepschuim of Isomo genoemd.

Gezien de grote hoeveelheden EPS die dagelijks verbruikt worden – denk maar aan de witte schokdempende verpakkingen van elektrotoestellen of schaaltjes waarop vlees en vis verpakt worden – is het van groot belang dat er een goede herbestemming is voor dit soort afval.

In beide filialen beschikt Pirobouw over gloednieuwe installaties voor het verwerken van EPS-afval. Het zuivere EPS gaat in een speciale breker en wordt vervolgens opgeslagen in grote silo’s. Het resultaat zijn EPS-korrels met een diameter van 2 tot 4 mm, dewelke voor verschillende toepassingen gebruikt kunnen worden. Pirobouw verwerkt deze korrels als basisgrondstof in de isolerende mortels Pirotherm, Isobet en Styrobet easy

Meer informatie over onze EPS-recyclingservice vindt u op de EPS-recyclingpagina